Sep 6, 2012

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Applications, Games පරිගණකයෙන් පාවිච්චි කරන්න කැමතිද?

      ඔන්න අද මම ඔයාලාව දැනුවත් කරන්න යන්නේ ජංගම දුරකථනය සම්බන්ධවයි. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්! මොකක්ද මේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්?? ඉස්සෙල්ලම මේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ම පැහැදිළි කළොත් හොදයි කියලා හිතුනා... කැමති අයයි, දන්න අයයි වැඩිපුර යමක් දැනගන්න එක හොදයිනේ.. 

      ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යනු ''ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්'' නම් සමාගම විසින් ජංගම උපකරණ සඳහා නිපදවන ලද මෙහෙයුම් පද්ධතියකි. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සමාගම වසර 2003 දි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, කැලිෆෝනියා නුවර පාලෝ ඇල්ටෝ හි ආරම්භ කරන ලදි . 2005 දී ගූගල් සමාගම විසින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සමාගම මිලදී ගන්නා ලදී. ලිනක්ස් කර්නලයෙහි සංස්කරණය කරන ලද අනුවාදයක් වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, විවෘත හා නිදහස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස බෙදා හරිනු ලබයි. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සතුව දුරකථනවල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කරන යෙදවුම් මෘදුකාංග ("apps") ක්‍රමලේඛනය කරන මෘදුකාංග සංවර්ධකයන්ගෙන් සැදුම් ලත් අති විශාල සමූහයක් සිටී. දැනටමත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත ක්‍රියාත්මක වන යෙදවුම් මෘදුකාංග 250,000 කටත් අධික ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැක. 


දැනට ආපු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරන තමයි මේ..,
Android 1.5 Cupcake • Web Browser to show, zoom and pan full HTML and XHTML web pages, multiple pages show as windows, supporting POP3, IMAP4, and SMTP
 • Android Market app downloads and updates
 • Multitasking, instant messaging, GPS, Wi-Fi an bluetooth
 • No Microsoft Exchange Server, no camcorder, youtube video player
 • Camera Support : lacked in change of camera’s resolution, quality, white balance etc
 • Folder permits for the grouping of bunch of application icons into a single folder icon on the home screen
 • Notification alert in the status bar optioned with ringtone, vibration alert or by LED
 • Google synchronization to many applications
 • Google Maps with Latitude (Street View as well as in satellite imagery), driving directions using GPS
 • Voice Dialer allows dialing and placing of phone calls without typing a name or number
 • Other apps include: Alarm Clock, Calculator, Dialer (Phone), Home screen (launcher), Pictures (Gallery), and Settings
 • Universal search box
 • Revamped Android market : Browsing categories and filters (Top free, Top paid, Just in)
 • Toggle between camera and videos modes, Video recording and playback in MPEG-4 and 3GP formats
 • Faster Camera start-up and image capture, integrated photo gallery
 • Much faster acquisition of GPS location (powered by SUPL AGPS)
 • Auto-pairing and stereo support for Bluetooth added (A2DP and AVRCP profiles)
 • On-screen soft keyboard
 • Directly upload videos to youtube and picassa

Android 1.6 (Donut)

 
 • Virtual On-screen keyboard
 • Camcorder mode for recording (and watching) video
 • Stereo Bluetooth
 • Expanded Gesture framework and new GestureBuilder development tool
 • Home screen widgets and folders
 • Quick Search Box and Voice Search
 • Toggle between still and video captures modes, Support for WVGA screen resolutions
 • Copy/Paste and search within the browser
 • Direct upload to Youtube and Picasa
 • User can select multiple photos for deletion
 • Battery usage indicator
 • Updated technology support for CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs, and a text-to-speech engine
 • Multilingual tect-o-speech function
 •  
Android 2.0 (Eclair) • Multiple accounts for email and contact synchronization
  Microsoft Exchange Support for syncing of e-mail
 • Quick Contact pop-up widget
 • Search saved SMS and MMS messages
 • Camera improvement include support for flash and digital zoom, scene mode, white balance, color effect and macro focus
 • Keyboard improvement : Adaptive Dictionary
 •  Bluetooth 2.1 support
 • New browser User Interface and support for HTML5
 • Improved Google Maps 3.1.2
 • New calender features
 • Besides live wallpapers, it’s allowing Home screen background images to be animated to show movement
 • MotionEvent class enhanced to track multi-touch events

Android 2.2 (Froyo)


 

 • Multiple user account
 • Speed, memory, and performance optimizations
 • Android market update : Batch and automatic updates, installing apps to the SD card
 • New tips widget for homescreen
 • Support for the Android Cloud to Device Messaging (C2DM) service
 • File uploading in the browser
 • Improved Microsoft Exchange support
 • USB tethering and Hotspot support, Voice dialing and contact sharing over Bluetooth
 • Multiple keyboard languages
 • Adobe Flash 10.1 

Android 2.2.1
 • Bug fixes
 • Security updates
 • Performance improvements 

Android 2.2.2
 • Fixed minor bugs
 • Fixed SMS routing issues that affected the Nexus One
 Android 2.2.3
 • This update consisted of two security patches
Android 2.3 (Gingerbread)

Android 2.3 (Gingerbread)
 • Native support for more sensors
 • UI refinements for simplicity and speed
 • New keyboard for faster text input
 • One-touch word selection and copy/paste
 • Near Field Communication (NFC), Improved power management
 • New Download Manager, Internet Calling
 • New audio effects such as reverb, equalization etc.
 • Support for WebM/VP8 video playback, and AAC audio encoding 
Android 2.3.3
 • Included several improvements and API fixes

Android 2.3.4

 • Support for voice or video chat using Google Talk

Android 2.3.5

 • Improved network performance for Nexus S 4G
 • Fixed Bluetooth bug on Samsung Galaxy S
 • Shadow animations for list scrolling
 • Camera software enhancements
 • Improved battery efficiency

Android 2.3.6

 • Fixed a voice search bug

Android 2.3.7

 • Introduced Google Wallet support for the Nexus S 4G

Android 3.0 (Honeycomb)  


 

Android 3.0 (Honeycomb)
 • Specifically optimized for tablets and devices with larger screen sizes
 • Hardware acceleration, Support for multi-core processors, Ability to encrypt all user data
 • Refined multitasking, rich notifications, home screen customization, widgets, Redesigned keyboard
 • Support for video chat, Multiple browser tabs, form auto fill, new “incognito” mode allowing anonymous browsing
 • Bluetooth tethering
 • Built-in support for Media/Picture Transfer Protocol
 • New two plane contacts and Email UI
 • Ability to view albums and other collections in full-screen mode

Android 3.1
 • UI refinements
 • Connectivity for USB accessories
 • Expanded Recent Apps list
 • Resizable Home screen widgets
 • Support for external keyboards and pointing devices, joysticks and gamepads, FLAC audio playback
 • High-performance Wi-Fi lock, HTTP proxy for each connected Wi-Fi access point

Android 3.2
 • This update first appear on Huawei’s MediaPad tablet. Changes included:
 • Improved hardware support, including optimizations for a wider range of tablets
 • Increased ability of apps to access files on the SD card
 • Compatibility display mode for apps

Android 3.2.1
 • Bug fixes and minor security
 • Stability and Wi-Fi improvements
 • Update to Android Market with automatic updates and Google books
 • Improved Adobe Flash support and Chinese handwriting prediction

Android 3.2.2
 • Included bug fixes and other minor improvements for the Motorola Xoom 4G 
Android 4.0 (Ice-cream sandwich)

 

 
Android 4.0 (Ice-cream sandwich)
 • Increase in speed and performance
 • Virtual buttons in the UI
 • Separation of widgets in a new tab
 • Easier-to-create folders with a drag-and-drop style
 • A customizable launcher, Resizeable widgets
 • Improved visual voicemail with the ability to speed up or slow down voicemail messages
 • Pinch-to-zoom functionality in the calendar
 • Offline search, a two-line preview, and new action bar at the bottom of the Gmail app
 • Ability to swipe left or right to switch between Gmail conversations, Automatic syncing of browser with users’ Chrome bookmarks
 • Integrated screenshot capture (accomplished by holding down the Power and Volume-Down buttons)
 • Improved error correction on the keyboard, Real-time speech to text dictation
 • Ability to access apps directly from lock screen
 • Improved copy and paste functionality
 • Face Unlock : New feature that allows users to unlock handsets using facial identification software
 • New tabbed web browser (allowing up to 16 tabs)
 • Modern Roboto font
 • Data Usage section in settings that lets users set warnings when they approach a certain usage limit, and disable data use when the limit is exceeded
 • New Ability to shut down apps that are using memory in the background
 • Improved camera app with zero shutter lag, time lapse settings, panorama mode, ability to zoom while recording, 1080p video recording for basic Android devices
 • New gallery layout, organized by location and person, Built-in photo editor
 • Android Beam, a Near Field Communication (NFC) 
Android 4.0.2
 • Fixed minor bugs on the Verizon Galaxy Nexus

Android 4.0.3
 • Bug fixes and optimizations
 • Improvements to graphics, databases, spell-checking, Bluetooth functionality
 • Calendar provider enhancements, new camera apps enhancing video stabilization and QVGA resolution
 • Accessibility refinements such as improved content access for screen readers

    හ්ම්ම්.... හරි... හරි.. දැන් ගොඩක් දේවලු දැනගන්න ඇතිනේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගැන... අද ඉතින් මම ඔයාලට දෙන්න අරන් ආවේ විශේෂ මෘදුකාංගයක්... මේක ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් ඇති නැති හැම දෙනාටම වටිනවා.. ඇත්තෙන්ම මෙම මෘදුකාංගයේ නම BlueStack.      මෙම මෘදුකාංගය මගින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Games, Apps අපගේ පරිගණකය මගින් භාවිතා කරන්නට... ඇත්තෙන්ම එය ගොඩක් වටිනා බව තේරෙන්න නම් මෙම මෘදුකාංගය භානිතා කරලම බලන්නට ඕනේ.. BlueStack මෘදුකාංගය 135mb ප්‍රමාණයක ගොණුවක්.. ඔයාලා මේ මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කළාට පස්සේ, මෘදුකාංගය විවෘත කරගත් පසු කැමති ක්‍රීඩාවක් හෝ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගය බාගත කරගෙන ස්ථාපනය කරගැනීමෙන් අනතුරැව එය පරිගණකය මගින් භාවිත කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ.. එහෙනම් මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා බලන්නකෝ...!


      එහෙනම් මම හිතනවා මේ පෝස්ට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා... මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාලා මගේ බ්ලොග් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න. ඔයාලගෙ ප්‍රතිචාර හොඳ නම් තමයි තව එක එක දේවල් ඔයාලට දෙන්න හිතෙන්නෙ. එහෙනම් ආයෙත් වැදගත් දෙයක් එක්ක හමුවෙමු...